Projekt

Takbyte. Fole
Nyproduktion Lösvirke Fritidshus
Ny Fasad och Fönster. Buttle
Trapp och Balkong
Vattenavrinning
Värmepumpsanläggning installation
Utgrävning av Kalkenstenslada
Utbyggnad Hus
Tilläggsisolering Hus
Takrenovering
Takbyte
Schaktning för Jordvärmeanläggning
Schakt för grund med avlopp dränering
Renovering
Panelbyte och Vindskivor
Övrigt
Köksrenovering
Husentré
Husbyggnation
Grundläggning Sommarstuga
Grundläggning
Gräsläggning
Golvläggning
Fasad och Balkongrenovering
Dörr- och Portbyte
Byggnation Fritidshus
Badrum 7
Badrum 6
Badrum 5
Badrum 4
Badrum 3
Badrum 2
Attefallshus
Badrum 1
Altanbygge